Instrukcja obsługi (operating manual)

Uruchomienie ColiCheck

1

Ładowanie czujnika

 • Oznacz czujnik nazwą konia.
 • Podłącz ładowarkę do sieci elektrycznej, umieść czujnik na środku płytki ładującej.
 • Podczas ładowania stacja podświetla się na niebiesko, czujnik włącza się automatycznie po umieszczeniu na ładowarce.
 • Po około czterech godzinach dioda LED na czujniku świeci się na zielono wskazując, że jest w pełni naładowana i sprawna.

2

Pobieranie aplikacji

 • Pobierz aplikację na swój smartfon za pośrednictwem colicheck.com/app.
 • Podaj osobisty kod aktywacyjny - można go znaleźć z tyłu czujnika i wewnątrz opakowania.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zsynchronizować czujnik z aplikacją.

3

Zakładanie urządzenia ColiCheck

 • Wieczorem zakładaj Colicheck swojemu koniowi, gdy nie przewiduje się już jego wyprowadzania.
 • Umieść czujnik w przeznaczonym do tego miejscu na mankiecie, ustaw mankiet na przedniej prawej kości nadpęcinowej powyżej stawu pęcinowego (patrz ilustracja).
 • Torebka zawierająca czujnik skierowana jest na zewnątrz.
 • Zamknij zapięcie na rzepy na tyle, aby mankiet był ciasno przylegający i nie był luźno zawieszony na nodze, gdzie mógłby się obracać. Zachowaj tę pozycję do następnych założeń urządzenia na swojego konia.
 • Zdejmij urządzenie rano.
 • Jeśli personel stadniny zajmuje się pielęgnacją i siodłaniem, zalecamy oznaczenie mankietu konkretnym imieniem konia.

4

Faza programowania wstępnego

 • Dwutygodniowa wstępna faza programowania jest aktywowana automatycznie po pierwszym przyłożeniu urządzenia do konia.
 • Podgląd postępu można uzyskać i monitorować za pośrednictwem aplikacji.
 • Podczas fazy wprowadzającej aplikacja nie wysyła alarmów!
 • Aplikacja powiadomi Cię, gdy faza wprowadzająca się zakończy.

5

Urządzenie ColiCheck jest gotowe

 • ColiCheck jest teraz w pełni przygotowany do nadzoru nad twoim koniem.
 • Jakieś dodatkowe pytania? Kliknij tutaj, aby uzyskać dalszą pomoc techniczną: wsparcie

Poziomy ostrzegawcze

Jeśli zachowanie konia różni się od normalnego, ColiCheck wysyła alarm na twojego smartfona. Ponieważ zachowanie koni zawsze podlega pewnym zakresom zmian, ColiCheck ma dwa poziomy ostrzegawcze:

Poziom ostrzeżenia żółty
Odchylenie w zachowaniu twojego konia od jego normalnego stanu. Skontaktuj się ze stajnią.

Poziom ostrzegawczy czerwony
Stan krytyczny – ColiCheck zmierzył znaczne odchylenie od normalnego zachowania twojego konia. Twój koń powinien zostać sprawdzony ponieważ może właśnie doświadczać ataku kolki.

Wskaźniki stanu LED

Oprócz aplikacji dioda LED na czujniku informuje o stanie urządzenia ColiCheck:

Miga na pomarańczowo
Czujnik musi zostać naładowany

Miga na niebiesko
Czujnik ładuje się

Stałe zielone światło
Czujnik jest w pełni naładowany

  Miga na czerwono
Wystąpił problem techniczny, komunikat o błędzie jest wyświetlany w aplikacji

Krótkie zielone błyski
Stan normalny – wszystko jest w porządku

Instructional overview

Print pdf